Директор на Агенција за разузнавање

г. Наќе Чулев (2012 - )

Роден: 26 јули 1972, Кавадарци
Националност: Македонец
Образование:
1995: Факултет за безбедност, Скопје, Р. Македонија
Работно искуство:
1999: Агенција за разузнавање
1999-2003: Оперативен работник во Дирекцијата за разузнавање на меѓународен тероризам и организиран криминал
2003-2007: Прв секретар во Амбасадата на Република Македонија во Анкара, Република Турција, Министерство за надворешни работи
2007-2011: Советник во Дирекцијата за разузнавање на меѓународен тероризам и организиран криминал
2011-2012: Директор на Дирекцијата за оперативно разузнавање
27.03.2012: Именуван за в. д. директор на Агенцијата за разузнавање
27.03.2013: Именуван за директор на Агенцијата за разузнавање
Странски јазици: Англиски, турски
Брачен статус: Оженет, два сина