DREJTORIA PËR ZBULIM TË TERRORIZMIT NDËRKOMBËTAR DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR TRANSNACIONAL


Drejtoria për zbulim të terrorizmit ndërkombëtar dhe krimit të organizuar transnacional kryen zbulim të terrorizmit ndërkombëtar dhe krimit të organizuar transnacional.