DREJTORIA PËR ZBULIM STRATEGJIK


Drejtoria për zbulim strategjik kryen grumbullim të dhënave dhe informacioneve me burime njerëzore për kërcënime pas interesave të përhershme dhe vitale të RMV, dhe merr pjesë aktive në format tjera të bashkëpunimit ndërkombëtar.