GALERIA

Agjencia e zbulimit

Kryetari i RMV, d-r Gjorge Ivanov në vizitë të rregullt vjetore në Agjencinë e zbulimit

Firmosja e memorandumit për bashkëpunim mes Agjencisë së zbulimit dhe Fakultetit për siguri

Firmosja e memorandumit për bashkëpunim mes Agjencisë së zbulimit dhe Universitetit të parë privat "FON"

Firmosja e memorandumit për bashkëpunim me "Universitetin evropian"

Ligjëratë për trendet e sigurisë

Delegacion i lartë i BE-së për vizitë në Agjencinë e zbulimit