Shkup - 06.02.2020

NJOFTIM PËR SHTYP


Duke pasur parasysh se për herë të parë pas 25 viteve një ligj i ri për Agjencinë e Zbulimit është në procedurë kuvendore, e cila duhet të miratohet para përfundimit të procesit të anëtarësimit të plotë të shtetit në NATO, Agjencia e Zbulimit ndan përfitimet më të rëndësishme me publikun.

Ligji i ri është rezultat i punës më shumë mujore të ekipit nga Agjencia, në konsultim me komunitetin akademik, Ministrinë e Drejtësisë, shërbimet partnere nga vendet anëtare të NATO dhe BE dhe organet e specializuara nga Aleanca.

Nevoja për ligjin e ri u imponua për shkak të ndryshimeve të reja në mjedisin e sigurisë së shtetit, si rajonal dhe global, që kërkon përgjigje urgjente, efikase dhe me kohë në terren. Me ligjin e ri, Agjencia përcaktohet si një shërbim i zbulimit së jashtme që grumbullon, përpunon, analizon, shkëmben, ruan dhe mbron të dhënat dhe informacionet mbi kërcënimet asimetrike, hibride dhe kibernetike nga jashtë.

Kjo bën një dallim të qartë midis kompetencave të Agjencisë e Zbulimit dhe Agjencisë së Sigurisë Kombëtare, e cila nuk është specifikuar deri më tani.

Ligji i ri i AZ përfundon reformat në sistemin e sigurisë së vendit që filluan zyrtarisht me miratimin e Ligjit të Agjencisë Operative-Teknike (AOT), në Prill 2018, Akti i Agjencisë së Sigurisë Kombëtare (ASK), në maj 2019 dhe Ligji për Koordinimin e Komunitetit të Zbulimit së Sigurisë, në maj 2019.

Ligji rrit dhe forcon standardet profesionale: ai depertizon agjencinë, përmirëson menaxhimin e agjencisë, ndër të tjera prezanton një pozicion të zëvendësdrejtor, rregullon dhe specifikon mënyrën e kryerjes së detyrave dhe përdorimin dhe kontrollin e metodave dhe mjeteve të punës dhe siguron mbrojtje më të mirë informacioneve të klasifikuar të krijuar nga Agjencia dhe i marrë nga agjencitë partnere, dhe së shpejti nga NATO si shtet anëtar i saj.

Përveç kësaj, përmban një aspekt të rëndësishëm shoqëror për punonjësit: rregullon të drejtat dhe detyrimet e punonjësve, d.m.th barabartë me ata me kolegë nga shërbimet përkatëse të sigurisë, për sa i përket kushteve të pensionit dhe pagave, sipas specifikës së punës së zbulimit.

Në të njëjtën kohë do të mundësojë një staf dhe forcim të ri me një profil të ri të nevojshëm të personelit të ri të arsimuar që duhet të ndërtojnë karrierën dhe të ardhmen e tyre në vendin tonë.

Shtë veçanërisht e rëndësishme që ligji i ri i AZ zbatojë vërejtjet dhe rekomandimet e NATO-s, si dhe shërbimet partnere të NATO-s dhe vendeve anëtare të BE-së. Ai përcakton vendin dhe rolin e Agjencisë dhe mundëson pozicionimin e tij të duhur rajonal dhe ndërkombëtar, duke përmirësuar kështu ndërveprimin e tij dhe duke e bërë atë një partner të barabartë të shërbimeve anëtare të NATO-s dhe BE-së.

Duke pasur parasysh afatin kohor specifik që kufizoi papritur punën e Kuvendit, shpresojmë që ligjvënësit të njohin rëndësinë e momentit aktual dhe do të votojnë për një protokoll pranimi në NATO me një reformë gjithëpërfshirëse të sistemit së sigurisë-zbulimit