POLITIKA E PRIVATËSISË


Vizitorë të nderuar,

Na paraqet nder dhe kënaqësi e veçantë që keni shfaqur interes dhe e keni vizituar ueb-faqen tonë. Në pajtim me Ligjin për mbrojtje të të dhënave personale, Agjencia e zbulimit e Republikës së Maqedonisë së Veriut ju siguron se të dhënat e lëna në ueb-faqen tonë nuk do të keqpërdoren. Të dhënat asnjëherë nuk do të publikohen në asnjë medium ose të shpërndara me person tjetër juridik ose fizik.


Me respekt,

Agjencia e zbulimit e Republikës së Maqedonisë së Veriut