VIZIONI I AGJENCISË SË ZBULIMIT


Agjencia krijon qëllime strategjike përmes vendosjes dhe zhvillimit të mekanizmave përkatëse efikase për identifikim, parandalim, parashikim, paralajmërim të hershëm dhe informim. Qëllimet kanë rëndësi të madhe në procesin e vendimmarrjes dhe gjatë krijimit të politikave të Kryetarit dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut (RMV) për mbrojtje të interesave kombëtare vitale dhe të përhershme të RMV, dhe të interesave të saj jashtë shtetit.