• ПРИЈАВИ НАСТАН
  • ПОСТАВИ ПРАШАЊЕ
  • ВРАБОТУВАЊЕ

Контакт форма - Пријави настан


Граѓаните на Република Македонија може да доставуваат информации до Агенцијата за разузнавање поврзани со какви било закани по државната безбедност и интересите на РМ. При тоа, Агенцијата за разузнавање гарантира за анонимноста на граѓанинот кој ќе достави таква информација. Доколку Агенцијата процени дека доставените информации се од интерес за националната безбедност, ќе ја провери веродостојноста на истите и лице од АР ќе го контактира граѓанинот за повеќе детали. Истакнуваме дека секоја злоупотреба, односно доставување лажни информации се законски казниви согласно важечките правни акти на Република Македонија.

ПОСТАВИ ПРАШАЊЕ


Граѓаните на Република Македонија може да доставуваат информации до Агенцијата за разузнавање поврзани со какви било закани по државната безбедност и интересите на РМ. При тоа, Агенцијата за разузнавање гарантира за анонимноста на граѓанинот кој ќе достави таква информација. Доколку Агенцијата процени дека доставените информации се од интерес за националната безбедност, ќе ја провери веродостојноста на истите и лице од АР ќе го контактира граѓанинот за повеќе детали. Истакнуваме дека секоја злоупотреба, односно доставување лажни информации се законски казниви согласно важечките правни акти на Република Македонија.

Вработување


Вработувањето во Агенцијата за разузнавање не се одвива по јавно објавен оглас. Агенцијата за разузнавање ги охрабрува сите лица да се пријават за работа. Покрај политичките, правните, економските и безбедносните кадри, Агенцијата има потреба од лингвисти, инженери, ИТ-инженери и други профили.