Скопје – 29 март 2022 година

Потпишан Меморандум за соработка во борбата против радикализација преку интернет


Заменик-директорот на Агенцијата за разузнавање, Александра Бакревска-Додовска во името на Агенцијата за раузнавање го потпиша Меморандумот за соработка во борбата против радикализација преку интернет кој беше изработен во рамки на ЕУ твининг проектот „Зајакнување на капацитетите за координација во спречувањето на насилниот екстремизам и борбата против тероризмот“.

Меморандум за соработка е склучен меѓу Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, Агенцијата за разузнавање, Агенцијата за национална безбедност, Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам, Агенцијата за млади и спорт, Комората за приватно обезбедување, МаРнет, Македонски Телеком и А1 Македонија.

Меморандумот предвидува соработка на потписниците во делот на преземање на сите потребни мерки за ефикасна борба против феноменот на онлајн радикализација и поттикнување на пријавување на јавни содржини со радикални елементи до надлежните органи.