Скопје – 10 февруари 2021 година

Потпишан меморандум за соработка со АНБ


Директорот на Агенцијата за разузнавање, Еролд Муслиу, денеска, во просториите на Агенцијата за раузнавање, потпиша Меморандум за соработка со директорот на Агенцијата за национална безбедност, д-р Виктор Димовски.

Меморандумот претстаува основа за соработка и размена на податоци и искуства со цел зачувување на суверенитетот, самостојноста, територијалниот интегритет и уставниот поредок на Република Северна Македонија, размена на податоци за актуелни политички и безбедносни состојби нарегионално ниво, размена на искуства во примената на информатичките технологии, информатичката безбедност и криптозаштита, размена на искуства за соработка со меѓународни институции и организации, соработка во доменот на стручното оспособување и усовршување и користење на стручни кадри, реализација и учество на специјализирани обуки, како и организирање на настани во интерес на двете институции со цел промовирање на заедничките активности.