Shkup - 10 maj 2021

Njoftim


Sot, më 10 maj të vitit 2021, Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së ASK-së dhe AZ-së, bëri një vizitë mbikëqyrëse në mjediset e Agjencisë së Zbulimit në përputhje me përfundimin e miratuar në seancën e dytë të Komisionit për Mbikëqyrjen e Punës së ASK-së dhe AZ-së mbajtur më 27.04.2021. Vizita është e para që nga formimi i përbërjes së re parlamentare, pas zgjedhjeve të mbajtura në korrik të vitit 2020.

Qëllimi i vizitës ishte që deputetët të njiheshin me përfitimet e ligjit të ri për AZ-në, të miratuar më 25 janar të vitit 2021, vendin dhe rolin e AZ-së në bashkësinë e sigurisë-zbulimit, si dhe strukturën e re organizative.

Për më tepër, deputetët bënë pyetje në lidhje me punën e Agjencisë, në përputhje me kompetencat e Komisionit të përcaktuara me ligj, dhe u shqyrtuan mundësitë që përfaqësuesit e AZ-së të mbajnë konferenca sigurie për deputetët nga Kuvendi i RMV-së.

Deputetët shprehën interes, në lidhje me pengesat në procesin e integrimit evropian, bashkëpunimin me shërbime të tjera të zbulimit të huaj, veçanërisht në lidhje me shkëmbimin e informacioneve të ndjeshme për pandeminë, sulmet e mundshme kibernetike, si dhe përdorimin e rrjeteve sociale për aktivitete të propagandës dhe zbulimit.

U ra dakord që kontrolli i ardhshëm parlamentar të bëhej në vjeshtën e këtij viti.