Shkup – 1 shtator 2021

Drejtori i Agjencisë së Zbulimit, Erolld Musliu dekorohet me pllaketë për bashkëpunim të suksesshëm me Agjencinë e Sigurisë Kombëtare


Në kuadër të ceremonisë solemne të kremtimit të Ditës së Agjencisë së Sigurisë Kombëtare më 1 shtator, drejtori i Agjencisë, Erold Musliu, u dekorua me pllaketë për bashkëpunim të suksesshëm.