Krivollak – 11 Prill 2022

Agjencia e Zbulimit në Ditën e Mysafirëve të Lartë në stërvitjen „Blesok 22“-Krivollak


Sot në poligonin ushtarak „Krivollak“, zëvendësdrejtoresha e Agjencisë së Zbulimit, Aleksandra Bakrevska Dodovska, ishte pjesë e mysafirëve të lartë në demonstrimin përfundimtar të situatave dhe veprimeve të cilat demonstruan gatishmërinë e pjesëtarëve të ushtrisë së batalionit të Këmbësorisë së lehtë dhe një pjesë e njësive pjesëmarrëse në stërvitjen „Blesok 22“, në plotësimin e standardeve të vetme në përputhje me qëllimet e aftësive të NATO-s.