АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

НОВОСТИ

Еролд Муслиу за Дојче Веле: Констелациите во Западен Балкан не може да се решат со нон-пејпери

Скопје – 28 мај 2021 година

Појавата на такви неофицијални документи е опомена за одолговлекувањето на официјалниот дијалог Белград- Приштина и на разговори за отворените прашања во регионот, вели директорот на Агенцијата за разузнавање....

Известување

Скопје – 10 мај 2021 година

Денес, на 10 мај 2021 г., Комисијата за надзор над работата на АНБ и АР, оствари надзорна посета во просториите на Агенцијата за разузнавање...

Честитка од директорот Еролд Муслиу по повод 29 март – Денот на Агенцијата за разузнавање

Скопје – 29 март 2021 година

Почитувани колеги, Дозволете да Ви го честитам 29 Март – Денот на Агенција за разузнавање, на кој прославуваме 26 години од нејзиното постоење. Чест и привилегија е да се биде припадник во ваква институција...

ЗА АГЕНЦИЈАТА

ТРАНСПАРЕНТНОСТ

КАРИЕРА


Работен однос во Агенцијата може да заснова лице кои ги исполнува следниве општи услови:

  да е државјанин на Република Северна Македонија
  да нема државјанство на друга држава
  да е полнолетно
  да е здравствено и психофизички способно
  да има соодветно образование потребно за засновање на работeн однос
  со безбедносна проверка да е утврдено дека не постои безбедносен ризик од вработување на лицето
  при полиграфско тестирање, да има добиено позитивно мислење
  со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност

Порака од вработените:

Градиме работна атмосфера заснована на достоинство, заемна доверба и безбедносна култура преку почитување на законите и безбедносните процедури. Посветено ги исполнуваме задачите и ги штитиме информациите и имотот на АР. За да ја оствариме нашата визија, ги прифаќаме одговорноста за нашата работа, ризиците и последиците од нашите постапки. Професионално и непристрасно ги извршуваме задачите зададени од претпоставените. Убедени сме дека соработката дава најдобри резултати и затоа високо ги цениме и ги развиваме нашите партнерства во државата и во странство. Тимската работа е клучна за нашиот заеднички успех.


Во моментов нема активни огласи.

КОНТАКТ

Сите може да доставуваат информации до Агенцијата за разузнавање поврзани со какви било закани по безбедноста и интересите на државата. При тоа, Агенцијата за разузнавање гарантира за анонимноста на граѓанинот кој ќе достави таква информација. Доколку Агенцијата процени дека доставените информации се од интерес за националната безбедност, ќе ја провери нивната веродостојност на истите и лице од АР ќе го контактира граѓанинот за повеќе детали. Истакнуваме дека секоја злоупотреба, односно доставување лажни информации се казниви по закон согласно важечките правни акти на Република Северна Македонија.

Локација:

III МАКЕДОНСКА БРИГАДА 67, 1000 СКОПЈЕ, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Телефон:

02/3294302

Почекајте!
Вашата порака беше успешно пратена, ви благодариме!