РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

НОВОСТИ

Реакција од Директорот на Агенцијата за разузнавање на пресот на пратеникот Драган Ковачки

Скопје, 20 јануари 2024 година

Најжестоко ги отфрлам наводите изнесени на прес-конференцијата одржана на 20.01.2024 година на која пратенкикот на ВМРО-ДПМНЕ ....

Студенти од Институтот за безбедност, одбрана и мир во посета на АР

Скопје, 22 декември 2023 година

На 22 декември 2023 година 50 студенти од Институтот за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ ја посетија Агенцијата за разузнавање ....

Заменик-директорот на АР на Конференцијата за надзорната улога на Народниот правобранител

Скопје, 08 ноември 2023 година

На 8 ноември 2023 година, заменик-директорот на Агенцијата за разузнавање Александра Бакревска-Додовска присуствуваше на „Конференцијата за надзорната улога на Народниот правобранител над разузнавањето и безбедноста“ ....

ЗА АГЕНЦИЈАТА

ТРАНСПАРЕНТНОСТ

КАРИЕРА


Работен однос во Агенцијата може да заснова лице кои ги исполнува следниве општи услови:

  да е државјанин на Република Северна Македонија
  да нема државјанство на друга држава
  да е полнолетно
  да е здравствено и психофизички способно
  да има соодветно образование потребно за засновање на работeн однос
  со безбедносна проверка да е утврдено дека не постои безбедносен ризик од вработување на лицето
  при полиграфско тестирање, да има добиено позитивно мислење
  со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност

Порака од вработените:

Градиме работна атмосфера заснована на достоинство, заемна доверба и безбедносна култура преку почитување на законите и безбедносните процедури. Посветено ги исполнуваме задачите и ги штитиме информациите и имотот на АР. За да ја оствариме нашата визија, ги прифаќаме одговорноста за нашата работа, ризиците и последиците од нашите постапки. Професионално и непристрасно ги извршуваме задачите зададени од претпоставените. Убедени сме дека соработката дава најдобри резултати и затоа високо ги цениме и ги развиваме нашите партнерства во државата и во странство. Тимската работа е клучна за нашиот заеднички успех.


Во моментов нема активен оглас.

КОНТАКТ

Сите може да доставуваат информации до Агенцијата за разузнавање поврзани со закани по безбедноста и интересите на државата. При тоа, Агенцијата за разузнавање гарантира за анонимноста на лицето кое ќе достави таква информација. Доколку Агенцијата процени дека доставените информации се од интерес за националната безбедност, ќе ја провери нивната веродостојност и ќе го контактира лицето за повеќе детали. Истакнуваме дека секоја злоупотреба, односно доставување лажни информации се казниви по закон согласно важечките правни акти на Република Северна Македонија.

Локација:

III МАКЕДОНСКА БРИГАДА 67, 1000 СКОПЈЕ, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Телефон:

02/5103532

Почекајте!
Вашата порака беше успешно пратена, ви благодариме!